Két pogány felkelés

 
 Két pogány felkelés
 
 A két pogány felkelés (amely nem volt lázadás, mert az ősi törvények jogfolytonosságát akarta) tudta csak 900 évvel ezelőtt megmenteni Magyarország függetlenségét! Pogány magyarok erős karja, éles kardja megállította azt az eszmeáramlatot, amelyet II. Szilveszter akart megvalósítani, s melynek Péter eszközül dobta oda magát, hogy III. Ottó császárral az élen megalkossa nagy keresztény német-római birodalmát. Ebbe a birodalomba beletartoztak a császár főhatósága s a pápa lelki vezetése mellett az összes keresztény népek. Az akkori jogi felfogás szerint, amely fejedelem koronát fogadott el a pápától, az alávetette magát a pápai széken kívül a császárságnak is!
 Árpád királyaink is érezték ezt és éppen ezért I. Géza a bizánci császár koronáját is „beolvasztotta“ Szilveszterébe, hogy az ország önállóságát kiélezze. . . . . . . . .
 
 Dr. Bencsi Zoltán
 
 Turáni Roham, 1938. IX. 2