Florovits Attila

Imigyen szóla ALAIN de Benoist

„A pogányság a világ egysége és költőiségének felismerésére irányuló törekvés. Pogánynak lenni annyi, mint cinkos barátsággal tekinteni a világra, művelni az „erényeket”, törekedni az öntökéletesítésre. […] A pogány szemlélet ne legyen megfordított kereszténység, ellenegyház, selejtes ezotéria, „fehér szabadkőművesség”, együgyű New Age mozgalom, ne váljon „második vallásossággá”, pogány mázzal bevont politikai extrémizmussá. […] Tulajdonképpen az a kérdés, hogy vajon új életre lehet e kelteni régi kultuszokat anélkül, hogy a szektarizmusba és az utánzásba merülnénk, vagyis végül belesnénk abba a nihilizmusba, amelyet minden valódi pogányságnak éppenséggel meg kellene haladnia.”

(Alain de Benoist: Hogyan lehetünk pogányok?)

Bővebben az első számban.