A NEMZETI ÚT

 

 Szabó László

 

 A NEMZETI ÚT

 

 Szépvizi Balás Béla emlékezete

 

 A Habsburgok a magyarság ellen elkövetett bűneire felmentő érveket mindig találó Szekfű Gyula „kismagyar út”-nak titulálta a Paikert Alajos által 1910-ben alapított Turáni Mozgalom – nak a magyar jövőre vonatkozó elképzelt megoldását. A „keresztény művészetünk”, „nyugati kultúrához való felzárkózásunk” és hasonló

szólamok mellett (mindezeket jelenleg Habsburg Ottó visszhangozza hasonló éllel) Szekfű, mint elrettentő példát említi meg Szépvizi Balás Béla „Elképzelt történelmünk” című írását, melyet a „kismagyar út-szemlélet” jellemző megnyilvánulásának tart.

Sajnos népünk éppen olyan hamar feledkezik meg a Habsburgok ellenünk elkövetett nemzetgyilkos bűneiről, mint amenynyire nem ápolja kegyelettel azoknak a nemzethű férfiaknak az emlékét, kiknek volt bátorságuk szembehelyezkedni a divatos szólamokkal és a „kismagyar út”-nak gúnyolt, valójában nemzeti út kijelölésére vállalkoztak. Nekik általában csak a nevük maradt fenn, rosszindulatú és valótlan állítások kíséretében a „hivatalos” történetírók műveiben. Jelen helyzetünkben születésük dátumát és haláluk időpontját sem ismerjük, a jelenlegi fejlődés irányából megítélve pedig emlékezetüket otthon sem fogják kegyelettel ápolni a közeljövőben.

 

 (A Nap Fiai, Argentína, 1989. 11-12. szám)