A Magyar Nemzet Történetéből

 
 Részletek Dr. Csuray Jenő: A Magyar Nemzet Történetéből
 
 Közli: Dr. Czebe Jenő
 
 Magyarország a magyar nép bevándorlása előtt. Népvándorlás. A hunok.
 A magyar nép őstörténete.
 Az őstörténelem a népek vándorlását s így a magyar nép vándorlását is, csodás történésekkel gazdagítja, amelyből igen nehéz, sokszor lehetetlen a történelmi magot kiemelni: mégis minden nép és így mi is fönntartottuk és fönntartjuk, mert ez egy letűnt szép világot tár elénk. Ez azonban nem akadályozhatja meg a nemzet történetíróját abban, hogy kutassa nemzetének első eredetét, rokonságát, nyelvgazdagságát, egyáltalán szellemi műveltségét. Mi mindezekre kiterjeszkedünk művünkben, sőt még az e téren tapasztalt tévedésekre, esetleg bűnökre is rámutatunk.
 A magyar nemzet eredetét kutatva tiszteletben tartjuk hagyományainkat, s ott, ahol a történelmi fonál az újabb történelmi adatokig megszakad, mi is készségesen használjuk föl. Talán éppen ebben különbözünk Európa népeitől, hogy mi, mikor évezredek előtti időre hivatkozunk, akkor is történelmi alapra támaszkodhatunk.
 „I. Ferdinánddal kezdődött a Habsburg-család folytonos uralma Magyarországon. Ennek kell betudnunk azt, hogy a magyar történetírók I. Ferdinánd erényeit túlozzák: nem kis fogyatkozásait pedig, melyekkel
Magyarországra oly mérhetetlen szenvedéseket hozott, meg sem akarják látni.” . . . . . .
 
 Magyar Könyv, 1941. 85. o.