IN MEMORIAM MAGYAR ADORJÁN

IN MEMORIAM MAGYAR ADORJÁN
(1887-1978)

A nemzet múltjának szentségként való tisztelete az, amely egy nemzetközösséget megtartani képes. Ehhez feltétlenül szükséges e múltnak minél teljesebb ismerete s azok emlékezetének az ápolása, kik ennek érdekében munkálkodva nem egy esetben egész életüket e célra áldozták. Az elmúlt 40 év alatt megjelent, könyvtárakat kitevő történeti irodalom éppen azokról feledkezett meg, kik a magyar múltat kutatva arra a következtetésre jutottak, hogy „egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók” s munkásságuk a magyar öntudat építéséhez kellékül szolgálhatott volna. Ha megkíséreljük feleleveníteni ez érdemes magyar kutatók emlékezetét, Magyar Adorjánról az elsők között kell szólnunk, akinek hatalmas életműve a maga nemében egyedülálló s akinek neve ennek ellenére csaknem teljesen ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt.

Szabó László, Toronto