A somogyacsai Pogány-dombon kereste Rómer Flóris a vezér sírját - 2. rész

 Hol halt meg Koppány?

 A somogyacsai Pogány-dombon kereste Rómer Flóris a vezér sírját - 2. rész

 A rendkívül gyér forrásanyag ellenére egész sor bajor származású személyről és családról lehet kimutatni vagy valószínűsíteni, hogy Gizella oldalán jöttek Magyarországra, s nagy szerepet játszottak Koppány leverésében. Igazi meglepetéssel szolgál viszont, ha térképre vetítjük, hogy utódaik hol rendelkeztek a XI. századra, István korára visszamenő birtokokkal. A Rád nemzetség Észak-Somogyban, a Babócsaiak Dél-Somogyban birtokoltak, Orci falu Közép-Somogyban fekszik. Ez azt jelenti, hogy István 997-ben csak e területen gyakorolt tényleges hatalmat, hiszen itt volt módja birtokok adományozására. Ehhez járult 997-ben a Koppánytól megszerzett Somogy, amely délen egészen a Száváig nyúlt.

 Bekes József