A NEMZETI VALLÁS VÉDELMÉBEN

Thiry Sándor
 
A NEMZETI VALLÁS VÉDELMÉ BEN

Történelmünk nagyon szomorú időszaka az, amikor a magyar királyi hatalom az általa behívott idegen papok és lovagok segítségével a középkori hittérítés kegyetlen formájával arra kényszerítette a magyarságot, hogy ősi hitétől megváljon és a keresztvíz alá hajtsa fejét. Elődeinknek nem a keresztény vallás volt gyűlöletes, hanem a terjesztésének erőszakos és kegyetlen módja; a behívott papok és lovagok vagyonharácsolása, azok birtokba helyezése és hatalomra juttatása; ugyanakkor a magyarság egy részének vagyontalanságba és jobbágysorsba döntése. Ezek után nem lélektani rejtély az, hogy időnként miért támad fel honfitársainkban az elődeinkre ráerőszakolt vallástól való elszakadás és őseink hitéhez való visszatérés gondolata.