Ősi fegyverekkel, korszerű harcászattal

Ősi fegyverekkel, korszerű harcászattal

Most, amikor a szabadkőművesség és az öszszes nemzetközi talajpuhító szervezet a második Trianon előkészítésén fáradozik, most látott újra napvilágot ősi hitünk, amelynek első sorban is az a küldetése, hogy cselekvő legyen. A legnagyobb megcsonkítás korszakában ütött az újjáéledés órája.
Tagadhatatlan, hogy az élni akaró ősi vér rázza föl manapság népünket. A ránk nehezedő
idegenszerűségnek hadat üzentünk, mert ez jogunkban áll, sőt kötelességünk.

Földes Atilla