Nemzeti egyházak feltámadása

Japán nemzeti ősvallása a sintó volt.
Beszivárgó kínai kultúrával a buddhizmus mind nagyobb tért hódított, míg végül a nemzeti vallást kissé háttérbe szorítva, annak társvallásává lett.
A buddhizmus és a kereszténység szellemükre nézve nagyon hasonlítanak egymáshoz.
Mindkét vallás a világ örömeiről való lemondás által törekedett a szent élet elérésére.
Mind a kettő elvileg megveti a politikát, a gazdagságot s a túlvilági életet, mint egyedüli fontosat állítja a népek elé.
Mindkettő a béke vallása, tanítván a szegénységet és a béketűrést.
A buddhizmus azonban Japánban nagy változáson kellett, hogy átmenjen, hogy megfeleljen a faji tisztaságában, harcos szellemében élő nemzetnek.
Ezért nemzetivé és harcossá vált. . . . . . .

Dr. Ágh Emőd

Bővebben az első számban.