Kerecsen ünnep

Kerecsen ünnep

 
Fehér Mátyás Jenő (1913-1978) domonkos rendi szerzetes volt, akit jó nevű rendtörténészként tartanak számon. 1942-ben kapott felkérést, hogy a kassai dóm-plébánia kódex- és ősnyomtatvány gyűjteményét felleltározza. Munkája közben bukkant rá a Kassa melletti Miszlóka nevű kis falu plébániáján egy szúrágta régi ládában a Collectio Dominicana című megviselt kéziratra, melynek Liber Inquisitorum része 289 inkvizíciós per jegyzőkönyveit tartalmazza, melyekből 83 a magyar mágusok ellen 1227-1498 között lefolytatott vizsgálatokról szól. Ezt a részt nevezte el Fehér Mátyás Jenő Kassai-kódexnek.
 
Nagy Tibor