A lekiismeret aranytükre

 

 Magyar Adorján

 

 A lekiismeret aranytükre

 

 A lelkiismeretet semmiféle vallásalapító, semmiféle „próféta” nem találta föl. Meg volt, amióta emberi lélek, emberi értelem létezik s meg lesz örökké, ameddig értelmes emberek élni fognak. Létezni fog az ember csinálta vallások mellett, sőt azok ellenére is. Csak az a kérdés, fognak-e szavára hallgatni az emberek? Pedig ha lelkiismeretünk szavát követjük: az igaz útról nem fogunk letérni és boldog életűek leszünk. Tiszta lelkiismeret nélkül nincsen lelki egyensúly s lelki egyensúly nélkül nincsen boldogság.

 A legnagyobb boldogság e földön a tiszta lelkiismeret.

 A lelkiismeret jelképe őseinknél a kerek Aranytükör volt, amely egyúttal a Magyarok Istenének, azaz Napistennek is jelképe volt. Az aranytükör ott állott minden igaz magyar hajlékában, minden Istenházában (templomban), valamint ott volt minden igaz magyar tarsolyában is. Mindennapi használati tárgy is volt: a test rendben tartásához, gondozásához használták, de benne arcát szemlélhetvén, jelképesen a lelki Aranytükör a lélek rendben, tisztán tartásához, ápolásához szolgált. Sőt, őseink kerek, aranyozott, fényes pajzsot, valamint kerek, fényes mellvértet is viseltek, amely a valóságban az ellenség fegyverei ellen védett, jelképesen pedig megvédett minden rossztól, ami lelküket fenyegethette.

 Őseink erkölcstana minden mai vallásénak magasan fölötte állott, minden mai vallásénál fennköltebb, nemesebb volt. Kötelességünk tehát újra felkutatnunk, tanulmányoznunk, hogy fenséges tanításai segítségével szellemi életünket megtisztíthassuk, megnemesíthessük.

 Őseink fölfogása szerint a lelkiismeret a Napistennek, azaz a Magyarok Istenének adománya.

 Él a Magyarok Istene! Bízzunk benne, hogy szent Aranytükre ismét fennragyog s mi az ő tanítását, azaz a lelkiismeret szavát követve, ismét igaz utakon járva: a jövőben boldogok, erősek és hatalmasok

leszünk, ugyanúgy, mint voltunk századokkal ezelőtt.

 „Keljetek! Keljetek! Megvirradott!”

 

 Magyar Naptár, 1942.