A SZENT, A PÁPA ÉS A CSÁSZÁR

 Gr. Sugár Franck Dénes

 A SZENT, A PÁPA ÉS A CSÁSZÁR

 (1. rész)

 I. (szent) István király halálának 950. éves évfordulójára (1038-1988)

 Európa az Ezredfordulón

 Az első ezredfordulón a három európai nagyhatalom élén, három kimagasló jelentőségű történelmi személy áll. A magyar király, akiből később szent lesz, a római pápa és a németrómai császár. Ők határozzák meg azokat az erővonalakat, amely elsősorban Magyarország, de egész Európa politikai viszonyait meghatározzák a következő évezredre. Legerősebb hatása a római egyháznak van, amely az Ibériai- félsziget északi részétől egészen a Balkán-félszigetig érezhető. Kulturális és vallási ereje mindent meghalad. A Balkán-félszigettől Kelet-Európában a bizánci görögkatolikus egyháznak van ugyanilyen szerepe, a két egyház ütközővonala metszi a történelmi Magyarországot.

 Erdély ugyanis Bizánc felé hajlik. Közép-Európa a Balti-tengertől Dél-Olaszországig – amely arab – a német-római császár birodalma. Európa drámájának három főszereplője: István magyar király, II. Szilveszter pápa és III. Ottó német-római császár. Mindhárom korának terméke, politikájuk felméréséhez nélkülözhetetlen a dráma hátterének – Európa helyzetének – ismerete.

 Lássuk először a díszletet: milyen volt Európa a XI. század küszöbén.

 A Pápák névsora 956-tól 1054-ig.

 132 II. Agáp 946 956
133x1 XII. János 956 964
134 V. Benedek 964 965
135 XIII. János 965 972
136 VI. Benedek 972 974
137 II. Donus (1) 974
138 VII. Benedek 974 984
139 XIV. János 984
139/2 VII. Bonifác (2) 984 985
140 XV. János 985 986
140/2 XVI. János (3) 996
141 V. Gergely 996 999
142 II. SZILVESZTER 999 1003
143 XVI, XVII vagy 1003 1009
XVIII. János
144 XVII, XVIII v. 1009
XIX. János
145.1 IV. Szergius 1009 1019
146 VIII. Benedek 1012 1024
147 XVIII, XIX v. 1024 1033
XX. János
148 IX. Benedek 1033 1044
148/2 IX. Benedek (másodszor) 1045
149 VI. Gergely 1045 1046
150 II. Kelemen 1046 1047
150/2 IX. Benedek(harmadszor) 1047 1048
151 II. Dámasz 1048
152 IX. Leo (4) 1049 1054

 (1) II. Donusz pápa neve nincs a hivatalos Watterich névsorban. Feltételezik, hogy a Domnus (amely a Dominus rövidítése) és amely VII. Benedekre vonatkozott, helytelen olvasásból keletkezett. Azonban a Codex Regius-ban világosan helyet kap VI. és VII. Benedek között.
(2) VII. Bonifác ellenpápa volt, aki XIII. János halála után magához ragadja a hatalmat, a Szent-Angyal börtönbe záratja XIV. Jánost, aki ott éhhalálban pusztul el.
(3) Zavarok vannak a XVI. és XV. János körül, aki egyesek szerint úgy halt meg, hogy nem övezte a tiarát. A zavart fokozza, hogy Pilogát ellenpápa, aki V. Gergely uralkodása alatt jelent meg, felvette a XVII. János nevet.
(4) IX. vagy Szent Leo azért hordja ezt a hivatalos sorszámot, mert VIII. Leo alatt azt az ellenpápát ismerik, aki XII. János ellen lépett fel.

 (A Nap Fiai, Argentina, 1989. 3-4. szám)