Szőke István Atilla : Csaba királyfi üzenete

Nap és a Hold az ég éke,
csillagok közt jó a béke.
Éljetek jól ott a földön,
emléketek megőrzöm.

Vigyázzátok az országot,
tápláljátok az őslángot!
Őrtűzként égjen sok hegyen,
mellette kopjafa legyen!

Légyen mindig friss az étek,
asszonyt, leányt szeressétek!
Búzakalász sokasodjék,
gyermekzsivaj hangosodjék!

Kemencékben kenyér süljön,
fiatal, mind lóra üljön!
Dalok, versek rímeljenek,
rovásbotok készüljenek!

Az öregek tanítsanak,
székely zászlók lobogjanak.
Ragyogjanak a szép szemek,
az emlékek ne vesszenek!

A múltat jól vigyázzátok,
ne fogjon rajtatok átok!
A jelent jól megéljétek,
kerüljön el minden vétek!

A jövőt csak építsétek,
a világot szépítsétek!
Akárhogy is ütnek-vernek,
maradjatok meg embernek!

Maradjatok meg székelynek!!!