ATILLA

 
 ATILLA
 
 Kodosa fia volt Opos, az ő fia Ete, tőle származott Szemén, ettől Torda, ez atyja lett Mundzuknak, kinek fia Atilla volt. Atilla ősrégi fejedelmi családból származott, mely eredetét Nimródig vezette vissza, 395 körül született. Atyját korán elveszti. 7-8 éves lehetett, amikor Mundzuk meghalt és bátyjával, Budával árvaságra maradt. Atilla elegendő erővel, ismerettel és akarattal volt megáldva ahhoz, hogy a széthulló hun törzseket egybefogja. Egyéniségében a hun népben rejlő sajátságokon kívül minden feltétel megvolt, ami korának és az eddigi utókornak is felülmúlhatatlan államszervezőjévé, hadvezérévé, Európa-Ázsia Urává tette! Érthetetlen! Mi, egyenes leszármazottai 1500. évfordulója elmulasztása után még mindig ismeretlenül állunk legszebb, legnagyobb eszményünk: ATILLA előtt. Magyar lelkünk, öntudatunk izzásával állunk dr. vitéz Endre László mellé, a tervbe vett „Atilla Emlékmű” megvalósítása munkájában. Ha tudtunk ünnepelni mást és szobrot állítani másoknak, saját vérünkből való NAGYURUNK-nak ATILLÁ-nak emlékét, ismeretét tegyük fajtánk serkentő öntudatává: eszményképévé!
 
 Szobrot a Nagyúrnak,
 Emlékművet Atillának!