Az esztergomi oroszlán

 

 Az esztergomi oroszlán

 

 Az 1930-as években feltárt esztergomi várkápolna (korábbi rendeltetése szerint fejedelmi trónterem) falait 14 oroszlán díszítette. Jelenleg már csak töredékei láthatók, de rekonstruálhatóan.

Az árpád-házi királyok, ha élet vagy halálról döntöttek. „inter leones” azaz „oroszlánok között” kifejezéssel fogalmazták az ítéletet. Ez az intézkedési mód pont mása a sumer URNAMMU törvénytábláján – a világ első írásba foglalt törvényében – leírt ítélkezési módnak, ahol a 14 oroszlán legfőbb bíróként ítél a tizenötödikkel, a királlyal, aki a nép fia, élet és halál felett. Az életfa előtt álló, jobb első lábát emelő oroszlán testén ékírás látható, amely EA, a tudás, bölcsesség istenének a nevét jelenti.

 Ezt az ítélkezési módot és írást a kápolna illetve fejedelmi trónterem építése idején már sehol sem ismerték, csak az Árpád-nemzetség és népe, amely mah-gar , azaz ma sumernek nevezett nyelven beszélt. Jelenleg sikeresen próbálják agyonhallgatni ezt a döbbenetes bizonyítékot, remélve, hogy egyszer majdcsakmegeszi a penész ott a falon. Valahogy úgy szeretnék beállítani ezt a csodával határos módon megmaradt „tanút”, mintha barbár, gyermeteg őseink rablásaik közben jutottak volna e szép csecsebecséhez, megtetszett nekik, mint vásott gyermeknek a szép nagy sróf, ami zsebben hurcol különféle madzagok és a csúzli mellett.

 

 Szikora Sándor