ISTEN VÁLASZTOTT NÉPE A MAGYAR

 

 Grandpierre K. Endre

 

 ISTEN VÁLASZTOT NÉPE A MAGYAR

 

 Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy e szavak olvasatán ellenségeink felröffennek s még magyarjaink is felhörrennek, mert nemzeti önismeretünk annyira elhomályosodott, történelemtudatunk annyira beszűkült, elsekélyesedett, nemzeti önbecsülésünk olyan mélyre szállt, hogyha valamelyikünk számunkra kedvező szellemi kincset hoz föl az ősmúlt táraiból, mintha rosszat tettünk volna, kelletlenül, morgolódva fogadják.

 

 Mi magyarok még azt sem tudjuk, hogy volt-e Istenünk, vagy sem.

 Istentudat, istenfogalom nélkül élünk, vagy volt magyar istenség?

 Népünk hittel hiszi, hogy volt a magyaroknak Istene, sőt nemcsak volt, de van is, él ma is. Felekezeteinktől függetlenül ma is valljuk, ezeréves lefolyás után is valljuk: ÉL A MAGYAROK ISTENE – mert szájról-szájra jár ma is az ősi mondás! Népünk tehát vallja, hivatalos tudósaink, historikusaink viszont tagadják.

 

 (Folytatás az újságban.)