Bíró Csaba

 

 AZ ŐSMAGYAR TERMÉSZET VALLÁSUNK SZÜKSÉGESSÉGE!

 

 Jó érzéssel vettem kézhez a „ZSARÁTNOK” c.  képes közlönyt, mint az ŐS-MAGYAR pogány vallás felújított ismertetőjét. Jó tudni azt is, hogy vannak még közöttünk MAGYAR-nak való emberek, akik nem hagyják elveszni –nagyobb részben már elpusztított – eredeti nemzeti értékeinket, közöttük azt a szépséges, és értékes TERMÉSZET-vallást, amit POGÁNY vallásnak is nevezünk, mert ez minden más egyébtől – ami vallás, vagy hit különbözik.

 Magam is régóta foglalkozom az ősmúlt, így a MAGYAR őstörténelemmel is, (bár sajnos nem vagyok szakavatott, kényszerpályás finommechanikus volt a nyugdíj előtti foglalkozásom, de ez sem mindíg) és mindíg is érdekelt a MAGYAR-sorskérdés, vajjon miért is történtek az események úgy, ahogy, és kik voltak azok a személyek, akiket ezzel kapcsolatosan hibáztatni lehet?

 Az én megitéletem szerint minden bajunk, de országunknak is, akkor kezdődött, amikor az erőszakolt kereszténységet megpróbálták elfogadtatni a néppel, de a nemzettel is, jóllehet abból egy részt (egy puhább) gyors megalkuvó lett, bizonyára féltette birtokát, és persze a nyakát is. – A népi rész amint tudjuk is, sokáig kitartott, olyan remek MAGYAR- emberrel mint a vezérük, VATA, kinek fia is vezérelt POGÁNY lázadást –forradalmat. Még a nevét sem akarom leírni annak, aki miatt galád módon elbukott az a jól való türekvés, hogy újra gyakorolhassák azt az életet, amit őseik munkáltak ki, és amit már évezredek óta kedvvel és szeretettel csináltak. – Az első, és elitélendő személy GÉZA nagyfejedelem volt, aki gyalázatos módon térítő csuhásokat kért az u.n. nagy OTTÓ-tól, és bár kemény rendeletek készültek az elfogadtatáshoz, - a NÉP nem kért belőle, és csak nagy sokára sikerült az ezzel kapcsolatos lázadásokat leverni. Ez viszont azt a helyzetet hozta létre, hogy végül is a MAGYAR a „magyar”-ral szembehelyezkedett, és többé nem állt helyre a rend, a béke. – Nem TURÁN-i átkot kell egyeseknek emlegetni, hanem az éppen az előbb leírtakat.  – Turán térben, és időben messze van a KÁRPÁT-medencétől, és az ott történtek nem vonatkozhatnak a KÁRPÁT-i hazánk területére. – A másik személy VAJK, az előbb említett fia, aki még mélyebbre sülyedt az idegenek által készített posványba, és akinél kiteljesedett a rombolás, a romlasztás teljes mértéke. Pusztítatta mind az olyan értékeket, ami a múltra emlékeztethetett, mert ez volt az idegenek kedvére. Ebből az kerekedett ki, amit úgy hangoztattak, hogy egy évezreden át védték a nyugati kereszténységet, és a kultúrájukat.

 - Borzasztó nagy gyalázat ez, és emellett mennyi lehetett az az összeg, amit tagdíjként kellett, hogy befizessenek a pápai pénztárba. Az előbb említettek mindegyike hátráltatta az itteni fejlődést, haladást, és növelte a szegénységet is, emellett kihatott az emberek egészségi állapotára is, ami hosszabb távon egy beteg polgárságot eredeményezett.

 - Kimondhatjuk, hogy ez a mai napig is létező valóság.

 - Baj van az értelemmel, és az érzelemmel, sok a tévedés, a nem jól való tudás-ismeret, amit meg kell szüntetni. A hit a hiszékenység, és a hiedelem testvére ez nem kellhet, a vallásra, és itt az ŐS-MAGYAR vallásunkra viszont nagy szükség van, ez tudományos alapokon áll, amit mindenki érthet, tudhat, és nem népbutító mákony! Hinni mindent lehet, de vallani csak azt, amit tudunk is!

 - A vallásunk nagyban hozzáadódott a gyerekek neveléséhez is; TERMÉSZET szeretet, a környzezet védelme, óvása, tisztántartása, és egyéb vonatkozásban is.

 - A jelenben, így az előbb leírtak tudatában is a lehető legnagyobb szükség a vallásunk újbóli létrehozása, és gyakorlata, de ez már a mai korszerűségnek megfelelő módon. A magam részéről korábbi írásaimban már  javasoltam az „ŐS-MAGYAR TERMÉSZETVALLÁS”- általam nevezett „SZER-LAK” –ainak megvalósítását, megépítését, ami persze nagy összegeket igényelne (mi nem!) de állandó helye lehetne a sajátunk gyakorlásának, és biztosítaná MAGYAR-ságunk megmaradhatóságának, továbbélésének lehetőségét. Ne feledjük, nem vagyunk sokan. Olyan nem létezik, hogy tíz millió, jó ha 3-4 millióan. Azt tudjuk, hogy sok a betelepített, a nagyon kevert, és az érdektelen is, ők nem érzik magukban a szükségességét, mert nem örököltek ilyen géneket, vagy legalább is ilyen genetikai feltöltöttséget.

 - Sajnos, amiért nincs interneten, mert így már előrébb haladott lehetne az ebbeli munkálkodással, gondolkozással kapcsolatos javaslatoknak, óhajoknak ismerete, de ez a hiányosság nem lehet hátráltató.

                                                            Békásmegyeri – Bíró Csaba

                                                                        SZEGED