Az ősmagyar természetvallásunk szükségessége

 

 AZ ŐSMAGYAR TERMÉSZETVALLÁSUNK SZÜKSÉGESÉGE

 

 Jó érzéssel vettem kézhez a „ZSARÁTNOK” című képes közlönyt, mint az ŐS-MAGYAR pogány vallás felújított ismertetőjét. Jó tudni azt is, hogy vannak még közöttünk MAGYAR-nak való emberek, akik nem hagyják elveszni – nagyobb részben már elpusztított – eredeti nemzeti értékeinket, közöttük azt a szépséges, és értékes TERMÉSZETvallást, amit POGÁNY vallásnak is nevezünk, mert ez minden más egyébtől – ami vallás, vagy hit különbözik.

 Magam is régóta foglalkozom az ősmúlt, így a MAGYAR  őstörténelemmel is (bár sajnos nem vagyok szakavatott, kényszerpályás finommechanikus volt a nyugdíj előtti foglalkozásom) és mindig is érdekelt a MAGYAR-sorskérdés, vajon miért is történtek az események úgy, ahogy, és kik voltak azok a személyek, akiket ezzel kapcsolatosan hibáztatni lehet?

 Az én megítélésem szerint minden bajunk, de országunknak is, akkor kezdődött, amikor az erőszakolt kereszténységet

megpróbálták elfogadtatni a néppel, de a nemzettel is, jóllehet abból egy részt (egy puhább) gyors megalkuvó lett, bizonyára féltette birtokát, és persze a nyakát is. A népi rész, amint tudjuk is, sokáig kitartott, olyan remek MAGYAR-emberrel mint a vezérük, VATA, kinek fia is vezérelt POGÁNY lázadást – forradalmat. Még a nevét sem akarom leírni annak, aki miatt galád módon elbukott az a jóra való törekvés, hogy újra gyakorolhassák azt az életet, amit

őseik munkáltak ki, és amit már évezredek óta kedvvel és szeretettel csináltak.

 Az első, és elitélendő személy GÉZA nagyfejedelem volt, aki gyalázatos módon térítő csuhásokat kért az ún. nagy OTTÓ-tól, és bár kemény rendeletek készültek az elfogadtatáshoz, a NÉP nem kért belőle, és csak nagy sokára sikerült az ezzel kapcsolatos lázadásokat leverni. Ez viszont azt a helyzetet eredményezte, hogy végül is a MAGYAR a „magyar”-ral szembehelyezkedett, és többé nem állt helyre a rend, a béke. Nem TURÁN-i átkot kell egyeseknek emlegetni, hanem az éppen az előbb leírtakat. Turán térben, és időben messze van a KÁRPÁT-medencétől, és az ott történtek nem

vonatkozhatnak a KÁRPÁT-i hazánk területére.

 A másik személy VAJK, az előbb említett fia, aki még mélyebbre süllyedt az idegenek által készített posványba, és akinél kiteljesedett a rombolás, a romlasztás teljes mértéke. Pusztítatta mind az olyan értékeket, ami a múltra emlékeztethetett, mert ez volt az idegenek kedvére. Ebből az kerekedett ki, amit úgy  hangoztattak, hogy egy évezreden át védték a nyugati kereszténységet, és a kultúrájukat.

 Borzasztó nagy gyalázat ez, és emellett mennyi lehetett az az összeg, amit tagdíjként kellett, hogy befizessenek a pápai pénztárba. Az előbb említettek mindegyike hátráltatta az itteni fejlődést, haladást, és növelte a szegénységet is, emellett kihatott az emberek egészségi állapotára is, ami hosszabb távon egy beteg polgárságot eredményezett. Kimondhatjuk, hogy ez a mai napig is létező valóság. Baj van az értelemmel, és az érzelemmel, sok a tévedés, a nem jól való tudás-ismeret, amit meg kell szüntetni. A hit a hiszékenység, és a hiedelem testvére, ami nem kellhet. A vallásra, az ŐS-MAGYAR vallásunkra viszont nagy szükség van, ez tudományos alapokon áll, amit mindenki érthet, tudhat, és nem népbutító mákony! Hinni mindent lehet, de vallani csak azt, amit tudunk is! A vallásunk nagyban hozzáadódott a gyerekek neveléséhez is; TERMÉSZET szeretet, a környezet védelme, óvása, tisztántartása, és egyéb vonatkozásban is.

 A jelenben – így az előbb leírtak tudatában is – a lehető legnagyobb szükségünk a vallásunk újbóli létrehozására, és gyakorlatára van, a mai korszerűségnek megfelelő módon. A magam részéről korábbi írásaimban már javasoltam az „ŐSMAGYAR TERMÉSZETVALLÁS”- általam nevezett „SZER-LAK” –ainak megvalósítását, megépítését, ami persze nagy összegeket igényelne (mi nem!), de állandó helye lehetne a sajátunk gyakorlásának, és biztosítaná MAGYAR-ságunk megmaradhatóságának, továbbélésének lehetőségét. Ne feledjük, nem vagyunk sokan. Olyan nem létezik, hogy tíz millió, jó ha 3-4 millióan. Azt tudjuk, hogy sok a betelepített, a nagyon kevert, és az érdektelen is, ők nem érzik magukban a szükségességét, mert nem örököltek ilyen géneket, vagy legalább is ilyen genetikai feltöltöttséget.

 Sajnos, amiért nincs internetem, mert így már előrébb haladott lehetne az ebbeli munkálkodással, gondolkozással kapcsolatos javaslatoknak, óhajoknak ismerete, de ez a hiányosság nem lehet hátráltató.

 

 Békásmegyeri-Bíró Csaba

 SZEGED

 2011. március