A MAGYAROK ISTENÉRE ESKÜSZÜNK

A MAGYAROK ISTENÉRE ESKÜSZÜNK
Horárik János harca
A történelmet írató hatalom szája ízének megfelelően korszakonként sajátosan formálódik a múlt. Ennek következtében lett a márciusi ifjak szerepe akképpen összefoglalva a nyolcvanas évek közepén a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, a KISZ által megrendezett hivatalos ünnepélyen, hogy ők „a nemzetköziség vörös lobogóját emelték magasra”, emiatt maradt ki a március 15-i megemlékezésekből Horárik Jánosnak a neve, aki harcát egy az államban államot képező
hatalom ellen vívta, melynek lényege nemzetköziségében gyökeredzik s életműve ilyenformán nem volt torzítható.
Szabó László, Toronto