A japán műveltség

 
 A japán műveltség
 
 Nehéz dolog a saját nemzetünk műveltségéről beszélni, mivel gyermekkorunktól fogva benne éltünk és nem szoktuk meg, hogy vizsgálat tárgyává tegyük. Úgy vagyunk talán minden földi jóval, mint az egészséggel: csak akkor veszünk róla tudomást, amikor már elvesztettük. Hasonlóan áll a helyzet nemzeti műveltségünkkel is: ha egy idegen népközösség tagjaival kerülünk érintkezésbe, önkéntelenül is vizsgálódni kezdünk. Miközben az új nép értékeit felfedezzük, egyúttal tudatosítjuk saját nemzetünk hasonló, vagy ellenkező sajátosságait. . . . . .
 
 Tokunaga Tasamato
 
 Magyar Könyv, 1941. 67. o.