MIT ÉR A TUDOMÁNY?

 

 Dr. Mihály Ferenc, a Kanadai Egyetemes Magyar Egyház lelkésze

 

 MIT ÉR A TUDOMÁNY?

 

 II. NAGY SZITTYA TÖRTÉNELMI VILÁG KONGRESSZUSON ELHANGZOTT ELŐADÁS

 

 Erre a második Nagy Szittya Kongresszusra készülve nem kis fejtörést okozott nekem, hogy miről beszéljek, hogy ne bocsátkozzam ismétlésbe. Habár ma is érvényes a közmondás, hogy „ismétlés a tudás anyja”. Tudásból azonban már igen sokat kaptunk a kitűnő előadásokban. Tudósokban és tudásban tehát nincs hiány. De a tudással is úgy vagyunk, mint a hittel: „Megholt önmagában, ha cselekedetei nincsenek”- mondja Jakab apostol. Vagyis tudásunk, hitünk semmit sem ér, ha nem tudjuk azt a köz javára hasznosítani.

Nekünk, az óhaza határain kívül élő magyaroknak a civilizáció minden vívmánya rendelkezésünkre áll, de lelkiekben hiányt szenvedünk. A dollárt hajszoló magyar hiába megy el vasárnaponként a krisztián templomba, ahol Isten igéjeként magyarázzák neki Mózes könyveit, Józsué népgyilkosságait,

Dávid „holocaust”-ját, Jehova „háborús bűnét”, aki a gibeoni menekülőkre köveket dobált az égből, hogy mind meghaljanak (Jos.10:11). Lelkiekben nem gazdagabban ül le vasárnapi ebédjéhez és – mint Flórián Tibor mondja – asztalánál kénytelen vitázni gyermekeivel, hogy kik is vagyunk mi és mi végett vagyunk a világon, mert magyarságismeretüket nem tudják összeegyeztetni a nemzetközi krisztiánizmus ótestamentumista tanításaival.

 Nagy Géza „A történelmi korszak kezdete” című tanulmányában a Századok 1899. évi VIII. füzetében a szumír kultúra elindulását, egy hajózásban járatos népnek Babylonia déli részén a tenger felől történt partraszállásával magyarázza, amit a kaldeai hagyományok említenek. . .

 . . . az emberi civilizációnak összes változata egy közös forrásra vezethető vissza . . . Valamennyi – a kínait is beleértve – a sumír kultúrának a továbbfejlesztése . . . Ez pedig egy déli tengeri és hajózásban járatos népnek a kultúrája előzte meg, melynek talán a közép-amerikai és dél-amerikai kultúrák létrejöttében is volt része . . .

 

 (A Nap Fiai, Argentína, 1988. 11-12. szám)