MAGYAR VALLÁS

 Rev. Dr. Mihály Ferenc

 MAGYAR VALLÁS

 Nagyon sokat beszélnek manapság a kereszténység válságáról és
általában hiábavalóságáról. De ahogy a kereszténynek nevezett
KRISZTIÁN tanítás nem tudta megoldani – az ő szenvedő Krisztusával – az ember lelki problémáit, úgy az ateizmus sem tud feleletet adni a lét alapvető kérdéseire.

 A kétkedések elkerülése végett előre kell bocsátanom, hogy a krisztiánizmus szenvedő és önként meghaló Krisztusa nem azonos
a történelmi Jézussal. Krisztus csak egy mitológiai fogalom, míg a
Názáreti Jessze egy történelmi személy, aki a legmélyebb nyomot
hagyta az emberiség történetében. Az ő születésétől új időszámítást kezdett az emberiség, ami addig nem fordult elő a történelemben.

 Vannak történelmi dátumok, az az előtt történt eseményekre, mint például éppen az ő születésének idejére, mely a Bibliában úgy van írva, hogy „Augusztus császár uralkodásának” ennyi és ennyi évében, vagy „Heródesnek, Judea királyának idejében”, vagy más esetekre és más népekre vonatkozóan, pl. Shi-Huang kínai császár uralkodásának tizenkettedik évében történt, hogy... stb. De világtörténelmi határkővé csak egy dátum emelkedett: az adiabenei Parthian abari hercegnőnek, a szépséges Mária fiának születése.

 (Folytatás az újságban.)