MIT AKARUNK?

 

 MIT AKARUNK?

 

 Ha a vallás ellentétben áll a mindenkori tudománnyal, bekövetkezik a lelkek forradalma, s ha ezáltal hitehagyott lesz a nép, akkor pedig elsorvad a nemzet, mert nem tud az élet küzdelmeihez erőt meríteni.

 A magyar nemzet 900 év óta lemondásra, önmegtagadásra és alázatosságra lett nevelve, aminek folytán elvesztette önfenntartó képességét. Koldusbotra és önmeghasonulásba jutott fajtám úgy érzi, hogy elhagyta őt az Isten s ezt elkeseredettségében hangoztatja is. Pedig nem az Isten hagyott el minket, hanem a magyar nemzet hagyta el a Magyarok Istenét s mihelyt visszatér hozzá nagy és igaz hittel, újra erős, hatalmas és boldog lesz a magyar!

 Faji öntudat nélkül nincsen nemzeti lét. Nemzeti vallás nélkül elpusztul a fajta! Ezen megdönthetetlen kijelentésem értelmeként térj hát vissza magyar a te ősi hitedre, hogy újra hatalmas és boldog

lehess! Elesettségében a legfontosabbnak találom azt, hogy nemzetünknek visszaadjuk lelki erejét, saját magába vetett hitét. Az örökké tartó hitújítás százszázalékos befejezésének a ténye, az ősmagyarok egyistenhívő vallására való visszatérés.

 

 Márton Jenő főtáltos

 

 (Turáni Roham, 1939. I. 29.)