A vérszerződés mai jelentősége

 Ungvári Bulcsú

 A vérszerződés mai jelentősége

 Egy nép annál erősebb, minél öntudatosabban őrzi ősi hagyományait és szokásait. A büszke római patríciusok a mai napig az ókori Róma által épített, messze elnyúló utakon járnak.

 Ezeken az utakon igyekeznek a fasizmust is más népek közé eljuttatni.

 A fajok létezése a hagyományok megőrzésével azonos fogalommá válik. Egy ország eltűnhet a világ térképéről, de egy faj soha el nem pusztul, ha nyelvét és szokásait híven megőrzi. A hegyek közé beágyazott székelységben ezeréves vihar sem mosta el a hunok emlékét és féltve őrzi Ázsiából hozott lelkét. A galambdúcos kapuk székelyét nem tudta szétriasztani a kancsuka sem. Megőrzi egységét és magyarságát az egész Magyarország számára.

 A hagyományok fakulása a nép elmerülését jelzik. Az athéni Pantheon és Nagy Sándor ma már kicsire zsugorodott görög népe fájdalmas sóhajtással tekint az elmúlt dicsőséges világra.

 A többé fel nem támasztható nagyságnak csak tündéri szép
görögtüze ég – a múlandóság sötét éjszakájában.

 (Folytatás az újságban.)