A magyar ősvallás történelmi alapjai

 
Grandpierre K. Endre

A magyar ősvallás történelmi alapjai

(részlet)

A nemzeti ősvallás jelentősége

Széleskörű és egyre növekszik a közigény a magyar nemzeti vallásra. Évszázadok óta, több mint egy ezredéve él a magyar népben a nemzeti vallás utáni áhítozás, valójában azóta, amióta elragadták tőle. Ebből a történelmi mélységekből, az értelem és az ösztön síkján feltörő érzésből táplálkozik az a tudati felismerés, hogy csak akkor
lehetünk igazán magyarokká, akkor találhatunk vissza igazi régi magunkra, ha hitünk is magyar, ha visszatérünk eleink hitére.
A judeokrisztianizmus válsága feltartóztathatatlanul növekszik.
Jelzi ezt a szekták félelmetes szaporodása s a kiüresedés és a külsődlegessé válás. Minálunk még inkább tanúsítják ezt a magyar nemzeti ősvallás helyreállítására irányuló erőfeszítések. Sajnos az eddig próbálkozások nem hozták meg a kívánt eredményt. . . . . . . . .