MIT AKARUNK?

MIT AKARUNK?
 
Azokhoz tartozunk, kiknek hitvallásuk saroktételét teszi, hogy szellemi alapra kell fektetni jelenünket és jövendőnket. Ezen kell emelkedni anyagi kiképzésünknek s nem megfordítva. S azért kecsegtessen bár aranyhegyekkel egy vagy más dolog, mi véleményünkben mindent elvetünk, mi csak hizlalót ígér s egyebet nem. De habár eszerint a vénkedő Európa hanyatló korának beteges hajlamából, amely csak pénzt istenít, s anyagi érdekeket bálványoz, bennünk szív és ész elundorodik, hibának, megbocsáthatatlan hibának tartanók mégis a szellemi alapnak mindenkori szem előtt tartása
mellett az anyagi érdekeknek is fontosságát el nem ismerni s azoknak gondos méltánylását korunk jövendőjénél hatalmas tényezőnek nem tartani.

Kossuth Lajos tanításai (Turáni Roham, 1938. III. 7.)