Habsburg propaganda

Habsburg propaganda

A lelki felszabaduláson kívül kötelességünk foglalkozni a testet, lelket szennyező Habsburg propagandával is, amely a lélek szabad szárnyalásának is útjában áll.
1934. november 20-ikán délelőtt a Szent István bazilikában a kivezényelt (fekete-fehér-arany) csillagos, fehér tányérsapkás Szent István Bajtársi Szövetség segédlete mellett egy osztrák fiúért misét mondtak. Ezt a 22 éves, akaratos, túlfűtött, ambiciózus ifjút, születésnapja alkalmából
ünnepelték e lipótvárosi katolikus templomban. Ő érte, Habsburg Ottóért imádkozott a miséző pap. Ő
érte szólt az orgona, ő érte vonult ki a monoklis „Arisztidek” nagy hada.
Így szolgált e nagy és kies templom politikai célt, habsburgi propagandát.

Székely Lajos