Zsidó történelem helyett tanítsunk magyar őstörténelmet

 
 Zsidó történelem helyett tanítsunk magyar őstörténelmet
 
 Írta: Sütő-Nagy László
 
 Több évtizedes szabadelvűségi álmodozásaink után végre kezdünk öntudatra ébredezni. Az egészséges új napkezdéstől ugyan még nagyon messze vagyunk, nagyon sokirányú teendő vár még ránk a nemzeti munka területén. Ezek közé tartozik többek között nevelésügyünk átszervezése is. Nagy feladat. Én most csak egy nagyon kis részletkérdésre akarom felhívni a figyelmet. Az elmúlt évtizedek alatt lett volna módunk és alkalmunk foglalkozni ezzel a kérdéssel is elégszer, de ha nem történt meg, legalább most törődjünk ezzel az alapvetően fontos kérdéssel. Mert amivel most akarok foglalkozni, a magyar gyermekek
valláserkölcsi nevelésének ügyével, az valóban alapvető kérdése egész nemzeti nevelésügyünknek s így egyúttal az egész magyar közéleti szellem egészséges irányú kialakulásának is. . . . . . . .
 Ha a matematika szigorú tanításáért annyiszor emeltek szót egyes fórumokon, a zsidó történelem ilyen részletes és időszerűtlenül felesleges tanítása miatt százszor inkább kellett volna tiltakozniuk a magyar papoknak és nevelőknek. Ó, korántsem akarom a kereszténység történelmének őskorát és izzó ragyogását kiirtani a magyar nevelési rendszerből, de kellő mértékre szeretném leszállítani a mi szellemünkkel teljesen ellenkező idegen behatást s valláserkölcsi nevelésünk alapjává idegen misztika helyett a magyar nemzeti szellemet és erkölcsiséget óhajtom megtenni. . . . . . .
 
 Magyar Könyv, 1941. 52. o.