Bencsi Zoltán dr. : Koppány és Vattha nyomában...

Mi is azt valljuk, hogy ennek az országnak legnagyobb szerencsétlensége az idegen szellem uralomra jutása. A 900 éves igazságok ma is igazságok. Sajnos, ma jobban, mint 900 évvel ezelőtt.
Akkor még csak azt lehetett látni, hogy minden állást idegen foglal el, idegen szellem lesz úrrá a lelkeken, nem marad úr a magyar saját hazájában, átalakul lelkivilága s a könyöklő idegenektől nem jut hely sehol számára.
900 eszetendővel ezelőtt, ha a magyarság az élet minden vonatkozásában háttérbe szorult is, visszavonult törzsi birtokára. Ha nem is juthatott álláshoz, fényhez, hatalomhoz, pompához, megmaradt a kenyere.
Akkor még sátra elé kiülhetett a bánkódó magyar, szemeivel kereshette a csillagos égen a Hadak útját. Reményt meríthetett, hogy egyetlen rázással lesöpri magáról a világ minden tájáról idetódult élnivágyókat. Akkor még csikorgathatta a fogát s szoríthatta ökölbe a kezét.
Ha mindenét elvették is, de puszta létének fenntartásához megmaradt mindennapi kenyere.
Ma ez nincs meg !
Koppány és Vattha egyezer évvel megelőzték korukat. Nemcsak a magyar hit bajnokai voltak, hanem minden idegen ellen is küzdöttek.
Az Árpádok messzelátó dicső sarja, Levente, ha életben maradhatott volna, bizonyára megfordítja a sors kerekét.
De történelmünkben már akkor megkezdődtek a „hirtelen” halálok.
I. István fia, Imre is „hirtelen” húnyt el. Egy vadkan ölte meg. Mondják. Ki hiszi, hogy
amikor az idegen befolyás úrrá lett s amikor a többi Árpádhercegek elleni merényletekről tudomásunk van. Imrét „ a vadkan ölte meg ?” I. István gyenge volt, hogy a bűnösöket megbüntesse. Vászoly gyilkosai is menekültek. Úgy látszik, Imre gyilkosai is. És Péterben már idegen jutott a magyar trónra. Mindjárt hűbérbe is adta az országot. Futni kellett mindenkinek, aki Árpád vérből való volt.
Vajon hová lettek I. István többi fiai ? A történelem ezzel adós marad. Bizonyára az uralomra jutott idegenek gondoskodtak arról, hogy „hirtelen” elhunyjanak s mindent a vadkanra fogjanak.
Koppány még mindezek előtt élt. Ő már előre látta Árpád házának romlását.
Vattha már mindezek után élt, ő utólag látta Árpád házának romlását.
Nekünk, Koppány és Vattha nyomdokában, példájukon okulva, saját bőrünkön tanulva, fel kell venni a harcot minden ellen, ami idegen.
Az 1000 éves igazságok ma inkább igazságok, mint voltak akkor.

Dr. Bencsi Zoltán
( Turáni Roham, 1935.II.7 – 4. )