Mi az igaz magyar vallás és a kereszténység közötti legfőbb különbség?

 

 Mi az igaz magyar vallás és a kereszténység közötti legfőbb különbség?

 

 Az, hogy a kereszténység „hit”, az igaz magyar vallás pedig csak „vallás” (tudás). Hogy értsük ezt?

 Úgy, hogy az igaz magyar vallás és a kereszténység között ugyanazon különbség áll fenn, mint a mai tudomány és a kereszténység között. A keresztények vallásuk állításait, tanait csak „hiszik”, az ősmagyarok ellenben vallásuk állításait, tanait „ismerték” és „vallották”. Vagyis a keresztények „hisznek”, a mai tudósok pedig vagy „tudnak” valamit vagy „nem tudnak”.

 A mai tudós az olyan állításokat, hogy a hold a föld bolygója, a föld pedig a napé, hogy az áramvonalas jármű gyorsabban halad és kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint a nem áramvonalas, nem „hiszi”, hanem „tudja”. Vagyis az előbbi dolognak utánajárt, számítások, észleletek segítségével meggyőződött felőle, az utóbbit pedig kísérletekkel kitapasztalta. Az ismeretek és tudás gyarapodása pedig csak ezúton érhető el.

 A mai komoly tudós semmit sem „hisz”, vagy „nem hisz”, hanem a dolognak utánajár, azok mibenléte felől igyekszik meggyőződni, s amit így megtudott, azt „vallja”. Tökéletesen ugyanezen felfogás uralkodott ősvallásunkban is.

 

 Magyar Adorján

 

 (Turáni Roham, 1937. VI. 10.)