Amit a magyar ősvallásról tudni kell

 Grandpierre K. Endre

 Amit a magyar ősvallásról tudni kell

 1. rész

 Istennyomok hétölnyi por alatt. Történelmünk Központi Titkai sorozat, 10. Sz. 1997.

 (részlet)

 Feladatunk mérlegelése

 Szembe kell néznünk minden részrehajlás, romantika és sötétenlátás nélkül nemzeti létünk és a magyar vallás legégetőbb kérdéseivel! Előre kell bocsátanunk: nem fűt bennünket semmilyen elfogultság és semmilyen ellenséges érzület vagy szándék senki és semmi ellen. Távol legyen! Törekvésünk mindössze annyi, mint visszaszerezni, amit kényszer, erőszak elragadott tőlünk. A magunk ősi jussát, birtokát akarjuk visszavenni. Senkit sem támadunk, még az okkultista vallásokat és a zsidókereszténységet sem. Ha mégis bírálunk, bírálatunk kizárólag a különféle elképzelésekkel, elméletekkel kapcsolatos és nem haladja meg a szokásos viták kereteit. Sajnos a vitát azonban nem kerülhetjük el, ha az igazságot keressük. Az igazságkimondás és érvényesítés istennek tetsző feladat. Több annál: ez maga Isten akarata megvalósításának legfőbb, legszentebb követelménye. Népünk mai vert, bomlott, alávetett állapotában, a besötétített magyar láthatár alatt kiutakat kell keresnünk. Ilyen körülmények között föl kell kutatnunk minden kincset, amelyet a magyarság valamikor is létrehozott s nem törődhetünk bele ősi nemzeti hagyománykincsünk egyetlen részének elvesztésébe. Ezek között pedig az egyik legszentebb, legfontosabb eleink ősvallása. Ezt kell halottaiból föltámasztanunk.
Tételről tételre fogunk haladni véges-végig a magyar nemzeti ősvallás egész rendszerén. Előbb azonban engedtessék meg, hogy elvégezzük az elvi alapozást, mert az nélkülözhetetlen. A jelen áldatlan, zavart körülményei közepette föl kell mérnünk az Ember valóságos helyzetét a világban. Szellemi világunk laza szabályai bő lehetőséget nyújtanak a visszaélésre.

 .

 .

 A valódi, igaz mivoltából kifordult világ és a magyar nemzet ellentéte – a magyarság mértéken felüli történelmi sújtottsága okán – még az átlagosnál is kirívóbbak és élesebbek. Hozzájárul ehhez, hogy a magyarságnak volt ősi nemzeti vallása és azt fegyveres erővel rabolták el tőle, hogy rákényszerítsék a véres erőszakkal rálőcsölt idegen vallásra. Fokozta ezt az, hogy a kényszervallásra térítés óta hajdani hatalma megtört és iszonyatos történelmi kataklizmák, csapások sora sújtotta. Ám a magyarság mélytudatában minden üldözés, tiltás dacára kiirthatatlanul tovább él az ősvallás emlékezetének édessége és a honvédő isten, a Magyarok Istenéhez való mélyről fakadó, ösztönös
ragaszkodás.

 Minálunk ez – össznépi igény, amely föltör a legbarbárabb lefojtatás és a magyar nemzeti vallásra irányuló nemtelen támadások ellenére. Szívvel-lélekkel sohasem azonosult a magyarság – ahogy a világ sem – a zsidókereszténységgel, csupán látszathívőkké váltak.

 G.K.E.: A Magyarok Istene elrablása avagy a magyar faj nagy elárultatása