A Tokaj i-szer

Forray Zoltán Tamás

A Tokaj i-szer

Ősi hitünk nyomai a Honszervezésben

„A szkíták imádják a tüzet, amit ISH TI-nek hívnak ésaz örök égi tűz jele” (Herodotos IV.59. )

 
Anonymus krónikájában írja, hogy Ond, Ketel és Tarcal vezérek a tokaji Kopasz hegyen (Tarcal hegyén) kövér fehér lovat vágtak és nagy lakomát és áldomást csaptak tűz áldozattal. Mindebből kitetszik, hogy ősi mágushitünk szerint a hegyek tetején az Égistennek tűz-áldozatot mutattak be eleink. A tűz, mint legfőbb elem a víz-föld-levegő mellett, a perzsa Zoroaszter vallás fő alkotóeleme. Az ormok-hegyek tetején égő „Égi tűz” ezért ment át az indo-árja népek nyelvébe Igitusz-ként. Kelet-Perzsiából, Baktriából a káldeai papság vagyis mágus-mági papok tömege, a „Mágiár” ezt Ignis néven nevezte.