Őseink Isten fogalma

 

 

 Magyar Adorján

 Őseink Isten fogalma

 

 Őseink felfogása szerint az egész nagy Természet, azaz az örök és végtelen Mindenség jelképes megszemélyesítése volt Isten. A nagy, örök Természetet és a Természet minden törvényét bölcseletileg (filozófiailag) egyetlen nagy egészbe foglalták össze, s így Egy néven nevezték, amely „egy” szó ősnyelvünkben ugyanúgy egy-et, egységet jelentett, mint mai nyelvünkben, de emellett ez volt tehát az istenség egyik neve is. Őseinknél azonban az istenségnek még sok más neve is volt, például Ég, Ős, Ok, Ük, Isten, Örök, Élő, Törvény, amely nevek természetesen ősnépeink nyelveiben különböző kiejtésűek is voltak, valamint voltak még olyan nevek is, mint Ügek, Uger, Ugor, Oguz, Ukkó, Okkán, Dingir, Numitor, Numitárom, Nimrod, Menrot stb, amelyeket csak nyelvészeti ismereteink segítségével fejthetünk meg.