ÉLT-E JÉZUS?

 

 ÉLT-E JÉZUS?

 

 Ez történelmileg meg nem állapítható. Kortársai semmit sem tudtak róla. A római helytartó jelentéseiben neve elő nem fordul. Philo Jézus korának legnagyobb vallás bölcselője számos kötetre rugó munkáiban meg nem emlékezik róla. Pedig ő előbb született és 30 évvel később halt meg, mint Jézus. Philo a megváltásról (messiásvárásról) két munkát is ír, de egyikben sem tud semmit Jézusról. Akkoriban Alexandria volt a Földközi tenger keleti vidékének legfontosabb városa. A római birodalom e területének lakói ide küldték gyermekeiket iskoláztatni. Tehát a zsidók is!

 

 (Turáni Roham, 1938. V. 20.)