Az őshit hatása a nemzeti öntudatra

Az őshit hatása a nemzeti öntudatra

 
A forradalmasodott lélek leghűbb kifejezője a társadalmi háborúskodás. A lélek tudatalatti vágyakozása az erkölcsök és az indulatok idomtalan vegyületében kifejezéstelen marad, még csak érzékeltetni sem tudja hatását… Mintha a mai ember teljesen hit és lelki élet nélkül, mint eszköz keringene a történések tengerében.
 
Havassy Baján