ÚTBAN A „NAPKERESZTÉNYSÉG ” FELÉ

 

 Dr. Baráth Tibor

 

 ÚTBAN A „NAPKERESZTÉNYSÉG ” FELÉ

 

 Az utóbbi évtizedekben a külföldi magyarság jelentős részében komoly lelki válság tünetei észlelhetők. Úgy látszik, az emberek hite megrendült a kereszténység jelenlegi tanításaiban, megjelenési formáiban, politikai, társadalmi és világnézeti sugalmazásaiban és aggódik új irányfényeket keresni. Törekvésük talán abban foglalható össze, hogy a keresztény erkölcsi rendet megtartva, szorosabb kapcsoltba akarják hozni vallásukat az ősi magyar világ gyökereivel és elképzeléseiket modernebb formában óhajtják kifejezni.

 Sokat írtak a kérdésről már eddig is, számos javaslat készült és a szervezkedés megindult.

 Konzervatív felfogású honfitársaink értetlenül állnak ez új reformáció előtt, kárhoztatják azt, s benne az isteni sugalmazás helyett az ördög manővereit látják. Próbáljuk meg ezt az oktalanul elmérgesedett kérdést, mint társadalmi jelenséget felfogni és minden előzetes elkötelezettség nélkül megvizsgálni előzményeit és észlelhető megnyilvánulásait, hogy aztán ítélkezhessünk felette!

 

 (Folytatás az újságban.)