A sumir és az akkád név eredete

 Hohenlebéné Dr. Toronyi Etelka

 A sumir és akkád név eredete

 A sumir nép eredetét és kultúráját jelen soraimban nem testi jellege (somatikus habitusa), hanem az ásatások alkalmával felszínre került archaikus leletek, bevésett agyagtáblák, vagy hengerpecsétek alapján óhajtom megvilágítani.

 Azt a közvetítési módot, amelynek segítségével az ember gondolatait, érzelmeit, akaratát és a vele történt eseményeknek  visszaemlékezéseit másokkal közölni tudja lerögzített alakban, élőszó nélkül, írásművészetnek vagy írástudománynak nevezzük.

 (Folytatás az újságban.)