Táltos Erdély

Dr. Kósa Barna : Voltak-e magyarok a MUROR világrészben? (1.)

Ezen tanulmány megírására Dukai Takách Gusztávnak egyik közleménye ösztönzött, amely A Nap Fiai című történelmi folyóirat 1972.

Atzél Nándor : A Kossuth-emigráció és a bolgár megújhodás

Magyar részről aránylag kevesek figyelmét vonta magára az 1848-49. évi szabadságharc idegenbe menekült hőseinek bolgárföldi, s általában balkáni szerepe.

vitéz Soltészné Guldán Olga : Magyar költők élete Bessenyei György 1747-1811

Szabolcs megyében, Tiszabercelen született elszegényedett nemesi családból. Iskolái egy részét a sárospataki kollégiumban végzi. 1765-ben megyéje Bécsbe küldi Mária Terézia testőrségébe.

vt. Vattay Ferenc : TRIANON 1920. június 4.

A Párizs környéki Trianon palotában aláírt okmány, a szerződésnek nevezett, Magyarországra erőszakkal rákényszerített békefeltételek azóta is a magyar külpolitika kulcsa.

Rövidek

Keleti uralkodóknál (néha nyugatiaknál is) elég gyakran találkozunk az „ég fia”, „nap fia” méltóságnevekkel, s ez járta a történeti népek között a kazároknál és a kazár uralomból kivált magyaroknál

Pósa Lajos : GONDOLJATOK ŐSEINKRE . . .

Tudjátok-e mitől terem
Gazdagon a róna?
Tudjátok-e mitől piros
A fakadó rózsa?
Kardforgató őseinknek
Hullott itt a vére,
Ezeréves szép hazánknak
Minden kis rögére.

Gondoljatok őseinkre,

Páll János : MIBEN HISZÜNK ÉS MIBEN NEM?

A vallásos hit kérdése nálunk, Magyar Vallásúaknál elsőrendű fontosságú.

Mit akarunk? (4.)

Akié a föld, azé az ország. Régi bölcs mondás, aminek realitását napjainkban is látjuk.

Palló Imre : TUDOMÁNY ÉS KEGYELET

A Nap Fiai 1971. március-áprilisi számában a fent írt címen dr. Vágó Pál cikkét olvashattuk.

Palló Imre : Akik nem akarnak látni (1.)

Ajánlom ezen írásomat azoknak, akik a Világosság Fiai akarnak maradni, a Sötétség hatalma ellen.

Nauticus Hungaricus : EMLÉKEZZÜNK dicsőséges tengeri múltunk néhány eseményére (3.)

Ugyancsak 1929 -ben megjelent nemes Árvay Frigyes cs. és kir.

Murgács Kálmán : Voltam én már . . .

Kukutyinban, zabot is hegyeztem. Bizonyára sokan vannak, akik még máig sem tudják, hogy miképp és miért történik a „zabhegyezés” Kukutyinban, mely Makóhoz közel, a Maros mellett fekszik.

Koppány Ünnep 2013 - Kupa vezér Emlékszer 2013

Vannak magyar ünnepek, amelyeknek lenniük kellene.

Karsa Tamás : MEGFÉLEMLÍTÉS A TUDOMÁNYOS KUTATÁSBAN

Ha nemzetünk utolsó négy évszázadának a történetét tanulmányozva nem elégedünk meg az eredmények felszínes személetével, hanem mélyebbre hatolva a korok és főképpen a kormányzat szellemét igyekszün

József Atilla : Ősapám

Fakó köntösben, hószín ménlován,
álomban, éjjel, itt járt Ősapám,
ruhája egyszerű, díszt nem visel,
de nagy szemében őserő tüzel.

Dúshosszú fürtje barna, mint a föld,

Homonnay Ottó János : JÉZUSTÓL MARXIG

Ezeréves keresztény beidegződés után, legalább oly nehéz ennek a szellemnek nemzedékről-nemzedékre történő ráhatásaitól egy emberöltő alatt megszabadulni, mint amilyen nehéz volt a magyarnak ősei h

Homonnay Ottó János : ÁRPÁD emlékezete

1896-ban, május másodikán egy hónapig tartó ünnepségsorozat kezdődött a honfoglalás ezredik évfordulóján.

Homommay Ottó János: A rideg valóság - A TURÁNI ÁTOK = KERESZTÉNYSÉG (7.)

A Habsburg ház bűnei felmérhetetlenek, nemcsak a mi magyar esetünkben, de más európai népek története is bővelkedik nemzetirtó gaztetteikben.

HISZEKEGY

Hiszek a világegyetem istenében, akit mi Magyarok Istenének nevezünk. Hiszem, hogy örökidőktől fogva való, örökidőkig létező. Hiszem, hogy a világűrben térbelileg nincs kezdete, sem vége.

Tartalom átvétel