Beköszöntő

 

 Baross Endre dr.

 

 Beköszöntő

 

 Amikor azzal a megtisztelő felhívással fordultak hozzám, hogy az „Atilla” szerkesztésében szerepet vállaljak, mérlegre tettem önmagamat és az eseményeket is, de főleg mérlegre tettem azt a szellemi életet, mely ma széles ez országban vajúdik, és amely szellemi élet számára – úgy éreztem – kell egy iránytű, kell egy konokul magyar gondolatvivő sajtó, hogy alátámaszszuk elsősorban

a magyar falu, a magyar föld intelligenciájának – sokszor –

veszedelmesen imbolygó szellemi életét egyrészt, másrészt pedig, hogy igyekezzünk számára és a köréjük csoportosulók számára a magyar megértés gondolatát elhinteni, amelynek során megszűnünk – végre – lenézni a szegénységet!

 

 (Atilla, 1940. 22. szám)