Pogány magyarok!

 Pogány magyarok!

 Pogány magyarok vitézsége, acélizma, ősi hite szerezte vissza Atilla s Baján örökét!

 1000 esztendővel ezelőtt felléptek a Vereckei-hágóra s mindent elsöprő hadi tudományukkal újra meghódították a Kárpátok koszorúzta földet. Tiszta vallásukkal, ősi erkölcseikkel megtartották.

 Megnemesítették!

 Azóta, ha baj volt, a magyarság mindig ehhez a felülmúlhatatlan lelkiforráshoz menekült.

 A nyugatról s főleg Németországból beszűrődött eszmeáramlatok, az új hit, a magyarságot két táborra osztotta, amit a hitújítás még felfokozott.

 Napjainkban ez a folyamat tovább sodródik. Látszik a történelemből, hogy az idegenszerűség a magyarság meggyöngítéséhez vezet.

 Mi az ősmagyar hitvilág és törvények (vérszerződés) álláspontján állunk.

 Csak őshitű magyar lélek, nemzeti lélek, nemzeti erő és faji öntudat képes visszaszerezni s újabb ezer évig fenntartani ezt a hazát!

 Vissza tehát az ősforrásokhoz! Ebből merített Kémeri Nagy Imre, Szilágyi Sándor és Albrecht Vilmos is, akik 20 évi rabság után először tűzték ki a magyar színeket a Vereckei-szoroson. Azóta van ismét „határunk” észak felé is.

 A három „pogány” magyar nevet átadjuk a történelemnek s figyelmeztetjük a nemzetet, hogy célhoz csak a mi utunkon érhet.

 Dr. Bencsi Zoltán

 (Turáni Roham, 1939.V.5.)