Mit akarunk?

 
 Mit akarunk?
 
 Hajnalodik a magyar égen.Egyre sokasodnak a múltba forduló szemek. Ezer év tanulságait mérlegelik a magyarul érző magyarok. Istvánt, a királyt, és Koppányt emlegetik. Kutató szemek vizsgálják első királyunk tetteit, ki új formát és irányt adott a magyarnak. Ezer évre István szabta meg a magyarság útját. Vasakarattal kényszerítette népét az ő jónak látott útjára. Ezer éve vagyunk többnyelvű és erkölcsű ország. Ezer éve, hogy elfelejtettük őseink vallását, ezer éve élünk a mai világban. Egy nyelvű és erkölcsű ország akarunk lenni s ez az egy nyelv a magyar s ez az egy erkölcs őseink tiszta erkölcse. Jöjjenek hát az új Koppányok, az új énekes Vazulok és hirdessék hangos szóval, hogy újra szabad magyarul szólni, szabad magyarnak lenni Magyarországon! . . . . . . .
 
 Kadocsa
 
 Turáni Roham, 1938. IX. 2.