Mi az a zavaros hittétel?

 

 Mi az a zavaros hittétel?

 

 Igen tisztelt Szerkesztő úr!

 A „Nemzeti Újság” a Virrasztó Koppány-féle ítélőtáblai tárgyalással kapcsolatban, a többek között, azt írta, hogy Virrasztó Koppány a bíróság előtt „zavaros” előadást tartott az ú.n. „turáni egyistenhívők” hittételeiről.

 Még nem vagyok az Önök magyar vallásának tagja, s így igazán elfogulatlannak tartom magamat ebben a kérdésben – de erre a tudósításra igazán meghökkentem és elcsudálkoztam. Hogy állíthatja a legzavarosabb, legbonyolultabb és legtermészetellenesebb hittételekkel bíró vallásfelekezetnek lapja azt, hogy egy más vallás hittételei „zavarosak”. Hát a „szentháromság”, a „szeplőtelen fogantatás” vagy az „oltáriszentség” tana világos, természetes és érthető hittételek?!

 Ha jól emlékszem, néhai Széchenyi Károly gróf, egri érsek mondta a szeplőtelen fogantatás tana ellen nagy és öblös hangon tiltakozó helvét papnak: „Nézze Nagytiszteletű Uram, ha már ön hisz a szentháromságban, akkor ezzel a fáradtsággal ebben is hihetne!”

 Ez a bölcs és okos magyar ember csak ennyit mondott. De minden józanul és ésszerűen gondolkodó ember ki tudja egészíteni illetőleg folytatni ezt a mondatot… „mert a szentháromság tana ugyanolyan bonyolult, mint a „szeplőtelen fogantatás” hittétele”.

 Szerkesztő Úrnak igaz híve:

 Egyistenhívő (unitárius) magyar

 Turáni Roham, 1937. VII. 25.