Takáts Sándor

 Takáts Sándor
(Komárom, 1860. december 7. – Budapest, 1932. december 21.)
kegyes rendi tanár, művelődéstörténész, az MTA rendes tagja (1925, lev. 1906).
 
Középiskoláit Komáromban és Pozsonyban végezte. 1881-ben belépett a kegyes tanítórendbe, a nyitrai kegyesrendi intézetben és a budapesti egyetemen folytatta tanulmányait. 1886-ban szentelték pappá, tanári pályáját ugyanezen évben Nyitrán kezdte, ahonnét három év múlva Budapestre helyezték főgimnáziumi tanárnak. Szülővárosa a 90-es években megbízta Komárom történetének megírásával. 1898 - 1903 között a magyar kormány megbízásából a bécsi udvari kamarai levéltárban dolgozott a magyar vonatkozású iratanyag kiválasztásán. 1903-tól haláláig a képviselőház levéltárosa. 1917-től a Kisfaludy Társaság tagja. Elsősorban a XVI-XVII. század, idősebb korában a reformkor történetével foglalkozott. Nagy levéltári forrásanyagot tárt fel. Élvezetes stílusban megírt tanulmányai a szakkörökön túl is közkedveltek voltak. Művelődéstörténeti adatai maradandó értékűek. 1903-ban a képviselőház meghívására elfogadta az 1791-1865-ig terjedő Országgyűlési Emlékek