Sir John Bowring

 

 Sir John Bowring

 

 Sir John Bowring (1792. október 17. Exeter, – 1872. november 23. Claremont, Nagy-Britannia) angol nyelvész, közgazdász, politikus, író és utazó.

 1832-1849 között két ízben is az angol alsóház tagja, 1849-től Kínában, mint kantoni angol konzul, majd mind Hongkong kormányzója tevékenykedett. A Fülöp-szigeteken és Jávában is megfordult. Sziámban kereskedelmi tárgyalásokat folytatott. Élete során egész Európát bejárta. Különös nyelvtehetség volt; a The Cambridge Encyclopedia of Language szerint 100 nyelvet beszélt és további 100 nyelven tudott olvasni. Korai munkái európai irodalmak fordításai és azokról írt tanulmányai voltak, beleértve a magyar nyelvet. Magyarul tökéletesen beszélt, írt és olvasott.

 Magyar vonatkozású műve: Poetry of the Magyars. A magyar nyelvről és irodalomról írt tanulmányok után szemelvényeket

közöl eredetiben és angol fordításban a magyar irodalomból. Olyan írókat is tárgyal, akiket irodalomtörténetünk nem említ meg.

 Bevezető tanulmányában leírja a nemzet történetét, a magyar

nyelv szerkezetét és annak szép hangzását. Az első angol nyelvű magyar versantológiája Poetry of the Magyars címmel 1830-ban jelenik meg. A Magyar Tudományos Akadémia 1832. március 10-én külföldi levelező tagjává választotta. A Translations from Alexander Petőfi, the Magyar Poet című, 240 oldalas, ötvennégy Petőfi Sándor művet, köztük a János Vitéz fordítását is tartalmazó kötetet 1866-ban adja ki.Többször előfordult, hogy az ő fordításában magyar író munkája előbb jelent meg angol nyelven Angliában, mint a Habsburg abszolutizmus korlátozó intézkedései miatt magyar nyelven, Magyarországon.

 Irodalmi antológiájával úttörő szerepet játszott a magyar kultúra angliai megismertetésében. A magyar nyelvet kiválóan ismerte és azt nyilatkozta róla, hogy egy olyan nyelv, amihez nem lehet hozzáadni, de e nyelv sem adhat semmit már a többi nyelvhez, mivel oly egyedülálló és változatlan, mint egy kőszikla.