TURÁN KRÓNIKÁSA

 

 Szabó László

 

 TURÁN KRÓNIKÁSA

 

 Az 1848-49-es szabadságharc folyamán a katolikus egyház állásfoglalása a nemzet sorsa miatt aggódók számára nyilvánvalóvá tette, hogy a keresztény ideológia nem szolgálja a nemzeti kiteljesedés folyamatát. E nemzethű férfiaknak a múlt század második felében kifejezett munkássága eredményeképpen bontakozott ki a századfordulóra a turanizmus eszméje.

 

 Az első világháborúnak számunkra szerencsétlen kimenetele, a Trianonban bekövetkezett események okainak utólagos vizsgálata és elemzése pedig egyértelművé tették, hogy csak a kereszténységgel szakítva, a nemzeti vallás gondolatára támaszkodva lesz képes a magyarság a jövőben nemzeti létének biztosítására.

 

 (Folytatás az újságban.)