Róma bukása

 
 Róma bukása
 
 Mátyás király és fia, Korvin János egy olasz államférfival vitatkoztak, melynek során Korvin János azt mondotta: „Mindaz, ami a régieknél nagyszerű s virágzó volt, most összeomlott és homályba veszett, mintha a világ napról-napra elkorcsosodnék, és vége felé közelednék.”
Párhuzamot vont kora és a római császárság között és felveti a kérdést: „...Vajon nincs-e igazuk azoknak, akik Róma pusztulását a kereszténység felvételének tulajdonítják. Vannak ugyanis, akik azzal vádolják a keresztény vallást, hogy félénkké és tehetetlenné teszi az embereket.”
 Mátyás a római császárság bukását annak tulajdonítja, hogy Róma elhagyta ősi erényeit. Az államformáról beszélgetve Korvin János azt mondja : „Ha nem születtem volna királytól s nem lennék örököse valóban, egy jó köztársaságban szeretnék élni, mert több jobban tud mindent kormányozni, mint egy!” Mátyás erre azzal felelt: „Nem jobb-e, ha a hajót egy kormányos igazgatja?”
 Angyal Pál egyetemi tanár által felfedezett kézírásos könyvből van az idézet, melyet a Magyarság is közölt (1927.VIII.11.). (...)
 
 Turáni Roham, 1938. V. 20