Atilla – Hóman Bálint

Atilla – Hóman Bálint
 
Írta Dr. Csuday Jenő egyetemi m. tanár
 
 
Igazán érthetetlen, hogy Hóman Bálint, ki a „Magyar történet” első kötetében úgyszólván az összes Kelet-Európába vándorló népeket nemcsak megemlíti, hanem azok rokonságát megállapítja, viselt dolgairól is egyet-mást följegyezzen, Atilláról és ezzel kapcsolatban a hunokról, a magyarság testvérnépéről alig jegyez föl
valamit. A hunok rokonságát, lakhelyét néhány szóval még csak megemlíti, de arról nem világosítja fel olvasóit, hogy Atilla egyesítette a hun törzseket, rokon és idegen, hatalmas népeket vett hatalma alá és Európa szívében olyan nagy birodalmat alkotott, amely vetekedett úgy a keleti, mint a római császársággal. Nem említi Atilla győzelmes harcait, belső uralmát, azt, amivel Atilla magát az összes akkori királyok között a legnagyobbá, egyedülivé avatta...