Előszó Sashegyi Sándor emlékkönyvéhez

 „ . . . a napvilágra kerülő leletek engem fognak igazolni.”

 Előszó Sashegyi Sándor emlékkönyvéhez

Atilla fej Németországban

 Rojkóné Bakos Ibolya

 Atilla fej Németországban

 Felsőőrőtt Rőcze György fiatal kutató ATILLA hun fejedelem hatalmas fejszobráról készült fényképet azzal adta át nekem, hogy érdemes lenne a további adatok, esetleg mondák megszerzése végett a németországi NIEDERRIMSINGEN-be utaznom, ahol a meglevő emlékek szerint jártak a hunok, s így kiegészíthetném a könyvet. (Hunok nyomdokain Németországban és Hollandiában.) Rögtön rá is haraptam a bedobott kártyalapra, mert való igaz, hogy hiányzik
ATILLA arcéle a hunok (magyarok) németországi megjelenéséből, amit most igyekszem pótolni.

 (A Nap Fiai, Argentina, 1989. 11-12. szám)

Atilla születése

 Szőke István Atilla

 Atilla születése

 „Felfeslett az égbolt keleti varrása,
A kíváncsi Napnak nincsen maradása,
Követi szorosan bomladozó hajjal,
Mesés mellényében a gyönyörű hajnal.

 Perdül-fordul s táncol tüzes szenvedéllyel,
Aztán sugdolódzik a távozó éjjel,
Az éj ásít egyet, majd aludni tére,
Csillagokkal hintett piros fekhelyére.

 A Hold is igyekszik, hisz odatart vele,
Ősi úti céljuk, a világ túlfele,
A hajnal s a napfény, bizony onnan jöttek,
Éjjel, nappal, Hold, Nap régen összenőttek.

Feledésbe merült népszokásaink

 

Az élet vallása

 

ATILLA

 

A NEMZETI ÚT

 

ÉLT-E JÉZUS?

 

Turáni dolog

 Turáni dolog

 Válasz Lisszay-Papp Mihálynak

 A Turáni Nép 1934. októberi számában Lisszay-Papp Mihály testvérünk szeretettel figyelmeztet arra, hogy ne támadjuk a kereszténységet, mert az nem turáni dolog. Őseink önként tértek át a keresztény vallásra, a túlvilági kérdésekben ne vitatkozzunk, halálunk után úgy is meglátjuk, kinek van igaza.

Egy turáni levelezőlap

 Egy turáni levelezőlap

Turáni gondolat és életszemlélet

 Baráthosi-Balogh Benedek

 Turáni gondolat és életszemlélet

 Mikor első japáni utamról hazakerültem, az Iparcsarnok kiállításának előadótermében tartottam egy előadást. Ott volt Apponyi kultuszminiszter úr is. Előadás után magához intett s az ott lévő előkelőségek előtt azt mondta, hogy felfogásom nagyon különös és állításaim a tudomány által nincsenek alátámasztva. A hosszú eszmecserét itt nem írhatom le, de híven követem néhány megjegyzésemet.

ATILLA

 ATILLA

 Szépirodalmi, társadalmi és zenei folyóirat

Beköszöntő

 

Mi az igaz magyar vallás és a kereszténység közötti legfőbb különbség?

 

MIT AKARUNK?

 

BEKÖSZÖNTŐ

 

BEKÖSZÖNTŐ

 Immár az ötödik számunkat foghatják kezükben olvasóink. Előző számainkban számtalan válogatást olvashattak korábbi hazai- és külföldi magyar nyelvű újságokból, kiadványokból. Ismét hadd idézzek Dr. Bencsi Zoltán, „Ősi Hitünk” (1937.) címmel megjelent könyvének bevetőjéből: „Életben pedig csak úgy maradhat magyar fajunk, ha elfelejtett múltját ismét becsülni tanulja; ha őseinek emlékezete dicső tettekre serkenti s megismeri az eddigi agyonhallgatott igazságot; hogy nem vagyunk teljesen árvák, turáni rokonaink benépesítik a Föld jelentős részét.”

TURÁNI INDULÓ

Babits Mihály
TURÁNI INDULÓ

Mi vagyunk a rónán járók,
Soha napján meg nem állók,
Lég fiai, röpke rárók,
Messze mezőn szerte szállók.
Huj, huj, huj!

Szolgánk jámbor, népünk pártos,
Széltől ellett ménünk táltos,
Varju, holló ránk kiáltoz,
Könnyü nyilunk visszaszálldos.
Huj, huj, huj!

Rabjaink a barmot hajtják,
Szolgáink a sátrat hordják,
Lányaink a hálót foldják,
Fiaink a lovat tartják.
Huj, huj, huj!

Bíró Csaba

 

 AZ ŐSMAGYAR TERMÉSZET VALLÁSUNK SZÜKSÉGESSÉGE!

 

A somogyacsai Pogány-dombon kereste Rómer Flóris a vezér sírját - 2. rész

 Hol halt meg Koppány?

 A somogyacsai Pogány-dombon kereste Rómer Flóris a vezér sírját - 2. rész

HABSBURG KÉZEN PUSZTULT EL

 

Tartalom átvétel