MAGYAR VALLÁS

 Rev. Dr. Mihály Ferenc

 MAGYAR VALLÁS

 Nagyon sokat beszélnek manapság a kereszténység válságáról és
általában hiábavalóságáról. De ahogy a kereszténynek nevezett
KRISZTIÁN tanítás nem tudta megoldani – az ő szenvedő Krisztusával – az ember lelki problémáit, úgy az ateizmus sem tud feleletet adni a lét alapvető kérdéseire.

Kevesen tudják . . .

 

Istennel Hazáért!

Homonnay Ottó János

Istennel Hazáért!

 

A magyar hitbeli megújhodás szükségességéről

 A magyar hitbeli megújhodás szükségességéről

 

Erdélyi levél

 

Külföldi levél

 Külföldi levél

 Kedves Vérem! Olvastam a magyar esküvőről szóló cikket és láttam a képet. Te azt, Kedves Vérem, aki fiatal vagy, nem is tudod átérezni, megérteni tudni, hogy mily kimondhatatlan örömet okoznak nekem az ily hírek!

Pogány magyarok!

 Pogány magyarok!

 Pogány magyarok vitézsége, acélizma, ősi hite szerezte vissza Atilla s Baján örökét!

 1000 esztendővel ezelőtt felléptek a Vereckei-hágóra s mindent elsöprő hadi tudományukkal újra meghódították a Kárpátok koszorúzta földet. Tiszta vallásukkal, ősi erkölcseikkel megtartották.

 Megnemesítették!

 Azóta, ha baj volt, a magyarság mindig ehhez a felülmúlhatatlan lelkiforráshoz menekült.

 A nyugatról s főleg Németországból beszűrődött eszmeáramlatok, az új hit, a magyarságot két táborra osztotta, amit a hitújítás még felfokozott.

 Napjainkban ez a folyamat tovább sodródik. Látszik a történelemből, hogy az idegenszerűség a magyarság meggyöngítéséhez vezet.

Mit akarunk?

 

Mit akarunk?

 

Lapunkat megvásárolhatják

 

Kárpát-medencei pogány helyek

 

A Kárpát-medencei pogány helyeket kívánjuk összegyűjteni. Aki ezzel kapcsolatban felvilágosítást, iránymutatást, ötletet tud adni, kérjük jelentkezzen a 06 70 362 7561-es telefonszámon.

Adószám

 

Figyelem!

 

Az előző számunkban tévesen adtuk meg az adószámunkat,

ami helyesen:

 

18230532-1-43.

 

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával a Zsarátnok című újságot,

mely a magyar néplélek ősi gazdagságát szeretné feltárni.

 

Ősi Örökségünk Alapítvány

Adószám: 18230532-1-43

Bankszámlaszám: BB 10102093-30642503-00000005

 

Köszönjük!

A hangvilla

 

BEKÖSZÖNTŐ

 BEKÖSZÖNTŐ

 

Kérelem

 

MIT ÉR A TUDOMÁNY?

 

A pápaság hanyatlása

 

Katamát, az eltűnt a zselici kolostor

 

Az esztergomi oroszlán

 

A SZENT, A PÁPA ÉS A CSÁSZÁR

 Gr. Sugár Franck Dénes

 A SZENT, A PÁPA ÉS A CSÁSZÁR

 (1. rész)

 I. (szent) István király halálának 950. éves évfordulójára (1038-1988)

 Európa az Ezredfordulón

Tartalom átvétel