Páll János: KELL-E AZ „ÚJPOGÁNYSÁG”?

A Magyar Nemzeti Vallás lényegéről elmélkedve világossá válik, hogy ennek kettős hatása van: 1.) A magyar embernek megadni azt a lelki egyensúlyt, mely istenhitét összhangba hozza és így Isten rendel

Hohenlohené Dr. Toronyi Etel most megjelenő könyvéből: A MAGYAR ŐSVALLÁS

A magyarok ősvallását előttem már sok jeles író, költő próbálta összeállítani és egységbe foglalni a szájhagyományok, a lantosok, az igricek, a kobzosok megmaradt dalai nyomán és krónikásaink írásai a

Nauticus Hungaricus - EMLÉKEZZÜNK dicsőséges tengeri múltunk néhány eseményére

1108-ban Bizáncban, a Keletrómai Birodalom fővárosában világra szóló ünnepségek keretében kötött házasságot a későbbi II.

Homonnay Ottó János: KULTÚRCSERE

Csak sajnálni lehet azokat a jámbor álmodozókat, akik amerikai-magyar, vagy kanadai-magyar államközi kultúrcserék alkalmával arról álmodoztak, hogy e „kultúr-cserékben” mint emigráció, ők is számításb

Bencsi Zoltán: dr. Atilla hagyományok (5.)

Amikor Gunther látja a fiatalok vonzalmát, elhatározza, hogy ő is megnősül. A Rajnántúli Brunhildáról beszéltek neki csodás dolgokat s azt szeretné feleségévé tenni.

Sinka István: Csak ezer évig esküdött

Tört kopjával, lova nélkül
talpalt egy kócos kun,
a Bihar táján megállott
a Kőrös közt valahun.

Kun László már szerette,
hisz kun anyja volt . . . s a vérit
megeskette: hogyha kell,

vitéz Soltészné Guldán Olga :Magyar költők élete - Gvadányi József (1725-1801)

Szülei a XVI. században költöztek Olaszországból Magyarországba. Ő Borsod megyében Rudabányán született.

Baráthosi-Balogh Benedek: Szumirok, szittyák, ősturánok - A szumir nép élete - 2.

Sajátságos iparág volt a gyékényipar. Ennek termékei igen sokszor még a fát is helyettesítették. Szőnyegek, kosarak, fonott ládák, kosárcsónakok kerület ki a kezükből.

Papp Remig : A székely himnusz eredete

Az újabb évek folyamán mind gyakrabban fordul elő magyar hazafias ünnepélyek után, hogy a magyar nemzeti Himnusz eléneklése után a közönség szinte folytatólagosan – elénekli a Székely Himnuszt is.

Hohenlohéné Dr. Toronyi Etelka : AZ IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG ESTJÉN ELMONDOTT BESZÉDE 1985. MÁRC. 16-ÁN

Most március idusán, az új élet kibontakozását, a megújhodást és a szabadságot ünnepeljük, azt a szabadságot, amit a magyar nép lelkéből nem lehet kiirtani még akkor sem, ha végtagjai le is vannak

Papp Zsigmond : Valahol utat tévesztettünk (1.)

Az első út eltévesztése majdnem 1000 évvel ezelőtt történt, amikor letértünk az ősi úrtól, feladva ősi magyar hitünket, felcserélve a nyugati kereszténységgel.

BARÁTH TIBOR: A MAGYAR NÉPEK ŐSTÖRTÉNETE - Palló Imre könyvismertetése

Petőfi rajongásával köszöntjük a könyv szerzőjét, akinek egész babérkoszorút kell adnunk, de akkor sem adtunk semmit, mert a „MŰ” értéke mellé nem tudunk megközelítő ellenértéket sem állítani.

Dr. literáti Vágó Pál : AZ ELSIKKASZTOTT MAGYAR PAPADICSOM 2. rész

Nimród hódítása tehát az egész világtörténelem folyamatát meghatározó tett volt és így érthető, hogy emléke a Közel-Kelet minden népében tovább élt és él Irak arab népének az emlékezetében ma is, a

Móricz János : MAGYAR MESE ÉS MONDAVILÁG

Az ismeretlen magyar őstörténet hű őrzője a magyar nép, aki híven ragaszkodva nagyjaihoz, rege és mondavilágában megőrizte a nemzeti múltját képező hősi emlékeket.

Homonnay Ottó János: A RIDEG VALÓSÁG (részlet a könyvből)

A kereszténység a világhódító judaizmus meghosszabbított karja (4.)

Bencsi Zoltán dr. : Atilla hagyományok (4.)

A Niebelung-ének iskolai tanulmányunkból ismert. A középfelnémet elbeszélő irodalom gyöngyszeme. Keletkezését a XII. század végére, vagy a XII. század elejére (1210) teszik.

Darvasi László: GONDOLKOZZ! - 10. RÉSZ

Mózes I., 47-50.

Dr. Pálfalvy Sándor : Duna

A szláv jövevény-szavaink között – ahogy azt az akadémikus nyelvészeink állítják – hazánk főfolyójának is a szlávok adtak nevet – még hozzá az orosz-szlávok nevezték el „DUNÁ”-nak !!

Alapítványi beszámolók

A lekiismeret aranytükre

 

Tartalom átvétel